Témakörök

A Gyakorlatias Java tökéletes társad lehet akkor is, ha soha nem programoztál, illetve akkor is, ha már rendelkezel biztos alapokkal, hogy tovább léphess magasabb szintekre. Ez a könyv nem elsősorban iskolai tankönyv, inkább afféle tanulói jegyzet, ami tökéletes választás lehet középiskolák, gimnáziumok, de akár egyetemek, főiskolák számára is, mint elsőszámú tanulói segédanyag. A tanulást tovább segíti a könyvben kifejtett példák forráskódjának elérhetővé tétele, melyet beimportálva az Eclipse – be, már futtathatóak is.

Miben más ez a segédanyag a jelenleg kapható tankönyvektől? Ebben a jegyzetben nem az a cél, hogy egy-egy tananyagrészt 10-20 oldalon keresztül ecsetelt elmélettel értessen meg. Az a cél, hogy minden anyagrészt olyan 1-3 oldalas elméleti áttekintéssel vezessen be, ami után a mindenre kiterjedő gyakorlati példák részletes magyarázata után maradéktalanul a magadénak tudhasd az anyagot. Tehát nem az elméletet helyezi előtérbe, hanem az elmélet megértetését sok kis gyakorlati példán keresztül.

A könyvsorozat három fő részre tagolódik, az első nagyobb lélegzetvételű kötet biztosítja, hogy magabiztos tudást szerezz a Java alapjaiból, már – már készségszintű tudást biztosítva. Amíg ez az alapokról szóló fejezet nincs olyan szinten elsajátítva, hogy nem kell gondolkodni alapprogramozási technikákon, addig nem szabad tovább lépni, mert az már tényleg „izmosabb” részeket tárgyal, de annál izgalmasabb.

második kötetet tanulmányozva pedig már tisztában leszel az objektum orientált programozás alapjaival, a Java és az adatbázis rendszer közötti kapcsolatteremtéssel, fájlkezeléssel, hibakezeléssel és egyéb, számos haladó szintű ismerettel.

A harmadik rész fő témakörei a szálkezelés, socketkezelés, hálózatkezelés, illetve egyéb hasznos technikák, mely fejlesztők számára kötelező (log4j, mvc, keretrendszerek, SVN).

Minden fejezet végén olyan gyakorló feladatok találhatók, melyeket ha megold a tanuló, biztos, hogy az elvárt siker nem marad el. Ezeknek a feladatoknak a megoldása erősen ajánlott is a következő fejezetek ráépülése miatt.

Gyakorlatias Java
0 Ft kiszállítás
PDF formátum
Most - 50%
kedvezmény
Bankkártyás fizetés
azonnal letölthető PDF
Online mentor
skype magánóra

Gyakorlatias Java

Java programozás kezdőknek mintafeladatokkal.

#java #gyakorlatiasjava #javatankonyv #javakezdoknek

GYAKORLATIAS JAVA I. KÖTET – TARTALOMJEGYZÉK

BEVEZETÉS
1. A JAVA KÖRNYEZET ÉS AZ ECLIPSE IDE TELEPÍTÉSE, KONFIGURÁLÁSA
1.1. A Java (JDK) telepítése
1.2. Az Eclipse IDE telepítése
1.3. Az Eclipse IDE áttekintése
2. A JAVA NYELV TÖRTÉNETE, JELLEMZŐI, NÉPSZERŰSÉGE
2.1. A Java nyelv története
2.2. A Java nyelv jellemzői
2.3. A Java nyelv népszerűsége
3. ALAPVETŐ JAVA PROGRAMOZÁSI ISMERETEK
3.1. Első Java alkalmazás megírása, értelmezése
3.2. Paraméterrel induló alkalmazás írása Eclipse-ben
4. A JAVA NYELV ÉPÍTŐKÖVEI
4.1. Megjegyzések
4.2. Egyszerű és összetett típusok
4.3. Azonosítók
4.4. Változók
4.5. Változó deklaráció
4.6. Inicializáció
4.7. Literálok
4.8. Konstansok
4.9. Operátorok, operandusok, kifejezések, precedencia
4.10. Típuskényerítés, explicit és implicit konverzió
4.11. Precedencia
4.12. Az egész és tizedes számok használata
4.13. Logikai kifejezések
4.14. Konvertálás (számból szöveg és vissza)
4.14.1. Számból szöveggé konvertálás
4.14.2. Szövegből számmá konvertálás
Gyakorló feladatok a Java nyelv építőkövei témakörben
5. VEZÉRLÉSI SZERKEZETEK, TÖMBÖK, ADATBEVITEL
5.1. Utasítások, blokkok
5.2. Elágazások
5.2.1. Az IF utasítás
5.2.2. Az IF – ELSE utasítás
5.2.3. Az IF – ELSE IF – ELSE utasítás
5.2.4. Egysoros IF utasítás
5.2.5. SWITCH utasítás
5.3. Ciklusok
5.3.1. Elől tesztelő ciklus
5.3.2. Hátul tesztelő ciklus
5.3.3. Mikor elől tesztelő és mikor hátul tesztelő ciklus?
5.3.4. For ciklus
5.3.5. Végtelen ciklus
5.3.6. Ciklusok egymásba ágazása
5.3.7. Most akkor melyik ciklus?
5.3.8. break utasítás
5.3.9. continue utasítás
5.4. Hatókör fogalma, változók hatóköre
5.5. Egy, két és többdimenziós tömbök
5.6. Adatbevitel
Gyakorló feladatok a Vezérlési szerkezetek, tömbök témakörben
6. PROGRAMOZÁSI TÉTELEK
6.1. Összegzés
6.2. Eldöntés
6.3. Kiválasztás
6.4. Kiválogatás
6.5. Szétválogatás
6.6. Megszámlálás
6.7. Maximum kiválasztás
6.8. Minimum kiválasztás
6.9. Lineáris keresés
6.10. Buborékrendezés
7. STRUKTÚRÁLT PROGRAMOZÁS
7.1. Néhány beépített Java függvény
7.2. Saját függvények
7.3. Véletlen szám generálás
7.4. Mágikus számok a programkódban
7.5. Hibakeresés (Debug)
7.6. Menüszerkezetek kialakítása és logikája

GYAKORLATIAS JAVA II. KÖTET – TARTALOMJEGYZÉK

8. OBJEKTUM ORIENTÁLT JAVA FEJLESZTÉS
8.1. Hozzáférési tagok, csomagok
8.2. A static és final értelmezése
8.3. Osztályok, objektumok
8.4. Setter és getter metódusok, a konstruktor lényege
8.5. Metódusnév túlterhelés és metódusnév felüldefiniálás
8.6. Szerializáció, XML és JSON formátumok
9. ÖRÖKLÉS, ABSTRACT OSZTÁLYOK, INTERFÉSZEK
9.1. Az öröklődés szabályai, extends kulcsszó
9.2. Az öröklődés és a konstruktor
9.3. Annotációk
9.4. Absztrakt osztályok használata
9.5. Interfészek és implementációik
10. KIVÉTELKEZELÉS
10.1. Beépített kivételkezés, exception - ök
10.2. Saját kivételosztályok
11. FÁJLKEZELÉS
11.1. Byte és karakter alapú stream-ek
11.2. Szöveges fájlok írása és olvasása
11.3. Zip fájlok
11.4. Konfigurációs fájlok kezelése: ini, properties
11.5. Fájl és könyvtárműveletek
12. ADATBÁZIS KEZELÉS (JDBC)
12.1. Alapvető adatbázis kezelési ismeretek
12.2. A java és a MySQL közötti kapcsolat megteremtése
12.3. Alapvető MySQL műveletek megvalósítása Java alkalmazásból
12.4. Egyszerű adatbázis alapú vendégkönyv létrehozása
13. ALAPVETŐ JAVA CSOMAGOK
13.1. Integer és Float
13.2. Karakter, String és StringBuffer, StringBuilder
13.3. Reguláris kifejezések
14. COLLECTION – ÖK, GYŰJTEMÉNYEK
14.1. Set
14.2. List
14.3. Map
14.4. ArrayList
14.5. HashSet
15. CLEAN CODE, AVAGY A TISZTA KÓD

GYAKORLATIAS JAVA III. KÖTET – TARTALOMJEGYZÉK

16. MÉLYREHATÓBB ELMÉLET
16.1. Szemétgyűjtő mechanizmus
16.2. Standard ki - és bemenetek
16.3. Saját konfigurációs fájlok használata
16.4. Az exit és return részletezése
17. TOVÁBBI HASZNOS CSOMAGOK
17.1. Dátumkezelés
17.2. Tokenizer
17.3. Matematikai osztályok
17.4. Karakter és karakterlánc műveletek
17.5. Az Enum-ok szerepe
18. 3RD PARTY KÖNYVTÁRAK HASZNÁLATA
18.1. Külső forrásból származó lib-ek jelentősége
18.2. Logolás
19. ÉRETTSÉGI ÉS EGYETEMI VIZSGAFELADATOK MEGOLDÁSA
19.1. Érettségi feladatok megoldása
19.2. Egyetemi vizsgafeladatok megoldása
20. SZÁLKEZELÉS
20.1. Thread osztály és Runnable interface
20.2. Késleltetés, megszakítás
20.3. Több szálon futó alkalmazás készítése
20.4. Szinkronizálás
21. HÁLÓZATOK
21.1. Socket kezelés
21.2. E-mail küldés alkalmazásból
21.3. Chat program készítése
21.4. Ipari szerver alkalmazások készítése
22. AMIRE EGY JUNIOR FEJLESZTŐNEK MÉG SZÜKSÉGE LEHET
22.1. Verziókezelő rendszerek alkalmazása
22.2. Dokumentáció készítés
22.3. MVC tervezési minták ismerete
22.4. Keretrendszerek alkalmazása